Archiv:

Publikováno 29.4.2014 do sekce Aktuálně

Reálný dopad Nového občanského zákoníku na trh s nemovitostmi v okrese Hodonín

– pole neorané, chaos, zmatek, vytváření nových pracovních postupů a know-how převodu nemovitostí

NOZ

Bylo jasné, že starý občanský zákoník v mnohém nevyhovoval a že zásadní změna byla potřeba. Vadí mi jen forma a příprava na zavedení nového NOZ,   ke kterému chybí doplňující právní předpisy a tak závažná změna, která tady nebyla po několik generací, není provázena důkladnou přípravou, školením a širokou publicitou. Vše se děje za pochodu a život by se měl zastavit.

Lidé by neměli umírat, nakupovat nemovitosti a počkat až se vše dotvoří. Opak je pravdou, život se nezastavil a je tu jeden velký zmatek. Obyčejní lidé ani nevědí, jaká rizika jim dnes při tzv. životním obchodu s nemovitostí hrozí.

Doba převodu vlastnického práva se prodloužila téměř až na 90 dnů, což je absolutně nevyhovující při prodeji nemovitosti a zakoupení nové. Daňové aspekty jsou nejasné a nejlepší pomůckou při realitním obchodu je, ironicky myšleno, křišťálová koule.

Samozřejmě, že jsme to nevzdali, vytvořili jsme pracovní skupiny v rámci firmy, trpělivě vytváříme nové know-how, ale bolí nás myšlenka, proč to musí být takto, s takovými dopady a na náš úkor a proč to nešlo jednodušeji, v klidu a bez takovýchto rizik.

Je nutná také široká osvěta pro „normální smrtelníky“, kteří jedou podle starých smluv, podávají na katastr podání, která jsou následně zamítnuta a důsledky z toho plynoucí si umíte představit sami.

Ing. František Zapletal