Archiv:

Publikováno 28.7.2014 do sekce Aktuálně

Dlužíte? Poradíme Vám

Máme pro Vás několik rad, jak je dobré postupovat v případě, že máte dluhy a jste fyzická osoba, která nepodniká:

1.  Nejprve je důležité vědět, jaká je celková částka, kterou dlužíte včetně všech úroků. Proto byste měli dluhy zmapovat. Nejčastěji se vyskytující dluhy:

  • Zdravotní pojištění: Za nezaměstnané hradí pojistné stát v případě, že jsou registrování na Úřadu práce. Proto je třeba po ztrátě zaměstnání či ukončení studia, se co nejdříve registrovat na Úřadu práce a tuto registraci doložit dokladem z Úřadu práce u své zdravotní pojišťovny. Pro rok 2014 byla minimální výše zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) stanovena na částku 1148 Kč na měsíc.
  • Finanční úřad: jedná se většinou o neuhrazené daně např. z nemovitosti, z nabytí nemovitosti, darovací apod.
  • Banky a pojišťovny: pro případ, že jste využili některého jejich produktu, ze kterého mohou plynout dluhy
  • Sociální pojištění: v ČR není povinné, ani si je sami platit nemůžete. Pokud je člověk registrovaný na Úřadu práce, stát ho za něj neplatí, ale tato doba se započítává do důchodu (pokud máte přiznánu podporu v nezaměstnanosti, z ostatní doby pak pouze 1 rok za celý život).

2. Po zmapování dluhů je dobré porovnat své příjmy a výdaje a zjistit tak, jakou částku jste schopní měsíčně splácet. V případě, že jste v těžké životní situaci a Vaše příjmy jsou podstatně menší než výdaje a tudíž nemůžete splácet, je nutné začít situaci řešit.

Dluhy

  • Pokud vlastníte nemovitost, která má vyšší hodnotu, může být výhodné ji prodat, zaplatit dluhy a přestěhovat se do jiné nemovitosti levnější. Opět dobře zvažte, kdo Vám bude nemovitost prodávat, jaké jsou jeho reference.
  • Pokud žádnou nemovitost ani nic hodnotného nevlastníte a není tedy možnost získání příjmů, je nutné zahájit insolvenční řízení. To může být zahájeno jak v době, kdy ještě splácíte, ale víte, že v budoucnu nebudete schopni splácet, tak v době, kdy již nejste schopni splácet. Podáním návrhu začne probíhat insolvenční řízení.

Insolvenční řízení

  • V první fázi rozhodne soud, zda jsou splněny podmínky pro řešení majetkových problémů dlužníka tím, že rozhodne o úpadku.
  • V druhé fázi následně rozhodne soud o způsobu řešení úpadku, tím může být reorganizace (v případě právnické osoby), oddlužení, konkurs, popř. zvláštní způsob.
  • Oddlužení (tzv. osobní bankrot) – Dlužník je povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a to do předpokládané výše alespoň 30 % dluhu
  • Konkurs – soud o něm rozhodne v případě, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení. Jedná se o poslední možnost.

3.  Nenechte se zlákat líbivými inzeráty typu: Oddlužíme Vás, Zbavíme Vás starostí. Jedná se o reklamní trik, pro Vás z toho plynou nové provize za uzavřené smlouvy a mnohdy i nárůst problémů.

4.  Nejdůležitější je si vždy zjistit, kdo mi chce radit. Reference, dlouhodobé působení na trhu, pověst, serióznost, to vše platí jako pro mnoho jiných oblastí života. Hodně pomůže obrátit se na občanská sdružení či poradny, protože ty byly zřízeny za účelem pomoci lidem a ne za účelem tvorby zisku