Archiv:

Publikováno 9.1.2015 do sekce Nezařazené

Novinky od roku 2015

Nová daň zdraží některé pozemky až o pětinu – pospěšte si a letos prodejte

14H332PZ (1)

Nová daň, jejíž zavedení původně poslanci schválili od ledna 2015, byla odložena o rok. Ministerstvo financí ji zdůvodnilo tím, že jde jen o rozšíření definice stavební parcely tak, jak je v Evropské unii běžné.

Od 1. 1. 2016 se má nově platit daň z přidané hodnoty ve výši 21 procent i ze stavebních pozemků, které jsou od ní dosud osvobozeny. Jde o pozemky, jež na stavbu nejsou připraveny, protože na nich nejsou inženýrské sítě, respektive sítě jsou přivedeny jen k jejich hranici. Uvedl server lidovky.cz dne 22. 12. 2014.

Zbývá tedy necelý rok do platnosti nové daně, kdy ještě není nutné daň platit.

„K definici stavebního pozemku už nemusíte mít jen stavební povolení, ale i územní rozhodnutí a podobně. Na všechny tyto pozemky už nebude aplikováno osvobození,“ vysvětlila daňová poradkyně Věra Paštiková.

V hotovosti lze zaplatit pouze 270.000,- Kč

Od 1. 12. 2014 již nelze platit v hotovosti větší částkou než 270.000,- Kč, což se nově vztahuje i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary nebo půjčky. Platby nad 270.000,- Kč musí být hrazeny bezhotovostně.

Dobrá víra – Bona fide

Od 1. 1. 2015 platí zásada materiální publicity katastru nemovitostí, tedy kupujete-li nemovitost od osoby, která je zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, jednáte v dobré víře, že to tak skutečně je. Stanete se novým vlastníkem bez ohledu na to, zda zápis odpovídal skutečnosti. Pokud se tedy přihlásí skutečný vlastník, který nebyl uveden v katastru nemovitostí, o nemovitost nově nepřijdete při splnění stanovených podmínek.

Zánik předkupního práva spoluvlastníků

Jedinou výjimkou, kdy je předkupní práva ponecháno, je nabytí nemovitosti v důsledku dědění nebo jiné právní skutečnosti, kdy spoluvlastníci neměli možnost ovlivnit svá práva a povinnosti. V tomto případě ale trvá spoluvlastnické právo pouze po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví.