Archiv:

Publikováno 27.10.2014 do sekce Aktuálně

Realitní zákon ANO či NE

realitni zakon

Za sebe říkám jednoznačně ano. V době, kdy se řeší zakřivení salátových okurek dle předpisů Evropské unie, je neexistence zákonné regulace realitního trhu trestuhodná. Mnohdy životní obchody za statisíce až miliony zprostředkovávají lidé s nulovou nebo nízkou odborností a to jen díky tomu, že k založení realitní kanceláře nepotřebují nic než mobil, auto a živnostenský list na živnost volnou. Proto se do této branže dostalo mnoho lidí s nízkou morálkou, malou odborností a výsledkem byly mnohdy životní tragédie pro prodávající či kupující, nátlak na seniory, smluvní pokuty, zneužité zálohy na kupní cenu k vlastním účelům, konkurzy realitních firem s deseti milionovými dluhy, to vše je jen částečný výčet toho nejhoršího, co se za poslední roky v naší branži událo.

Všichni zřejmě tušíme, proč byla neochota ze stran zákonodárců tuto činnost regulovat. Také obchodní rejstřík mnohé napoví, když zejména v Praze jeden člověk vlastní 20 firem s realitní činností sídlící mnohdy na téže adrese. Výsledky dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj hovoří jasně: souhlas s tímto zákonem vyslovilo více než 80 % spotřebitelů a jen o trochu méně oslovených klasických realitních zprostředkovatelů.

Co veřejnost od solidní realitní kanceláře očekává? Nalezení zájemce za reálně stanovenou tržní cenu pomocí propracovaného nejúčinnějšího marketingového mixu, detekci rizik tohoto obchodu zjistitelných z katastru nemovitostí (list vlastnictví, snímek KN, nabývací tituly) a zkoumání nemovitosti samé včetně vyzpovídání majitele, nejlépe i sousedů. Seriozní smlouvy sepsané fundovaným advokátem z oblasti občanského práva, bezpečné úschovy finančních prostředků do provedení vkladu na nového majitele s tzv. čistým  listem vlastnictví. Pak nebudou třeba desítky investigativních pořadů typu Černé ovce.

Publikováno 10.10.2014 do sekce Aktuálně

Jak postupovat při prodeji nemovitosti při rozvodu

Manželství je dle zákona trvalý svazek muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Může být uzavřeno jak občanským, tak církevním sňatkem.

Společné jmění manželů je to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. Součástí je tedy to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství s několika výjimkami specifikovanými v NOZ § 709.

Rozvod O rozvodu se v praxi mluví buď jako o rozvodu nesporném nebo rozvodu sporném. Jednoduše řečeno – buď se manželství ukončí dohodou obou manželů ve všech bodech (souhlas s rozvodem, majetkové vypořádání, péče o děti a výživné) – tehdy mluvíme o nesporném rozvodu. Dojde-li ke klasickému spornému řízení, soud musí hledat optimální řešení jak co se týče rozdělení společného majetku, tak výchovy a výživy dětí. Nutno podotknout, že v případě nesporného rozvodu může být soudní řízení poměrně krátké (v řádu měsíců). V případě sporného rozvodu se může táhnout i roky.

Pokud je rozhodnutí manželů o rozvodu trvalé a nezvratné, je lépe úpravu styků dětí i prodej nemovitosti řešit předem, tak abyste si v klidu mohli zařídit nové uzpůsobení života:

  • jaké budete mít finanční prostředky
  • kde budete bydlet po prodeji současného bydliště
  • kolik vám zůstane čistého z prodeje

Není nic horšího, než když do zhoršených manželských vztahů vstoupí stresy z nezajištěného bydlení, změna školy dítěte, neexistence finančních prostředků pro vyplacení partnera, či úhradu nájemného bydlení.

DohodaS chladnou hlavou a při dohodě jsme schopni provést i rozdělení kupní ceny po odpočtu daní a provizí tak, aby toto rozdělení co nejvíce odpovídalo buď vnosu finančních prostředků a podílu na pořízení dané nemovitosti, nebo gentlemantskému pohledu na věc, že mé děti budou bydlet s manželkou, a proto by větší část financí pro pořízení nového bydlení měla dostat ona. Totéž ale platí i pro muže, pokud jsou děti svěřeny do péče jemu. V případě, že nedojde k dohodě, tak nelze nemovitost prodat a přijdou na řadu advokáti a s nimi spojené další náklady.

Z hlediska realizace prodeje nemovitosti při rozvodu jednoznačně doporučujeme úpravu majetkových vztahů před vstupem do manželství tzv. předmanželskou smlouvou – co bude či nebude spadat do společného jmění manželů. Pak je případný rozvod mnohem jednodušší, rychlejší a hlavně klidnější.