Jak postupovat při prodeji nemovitosti při rozvodu

Manželství je dle zákona trvalý svazek muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Může být uzavřeno jak občanským, tak církevním sňatkem.

Společné jmění manželů je to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. Součástí je tedy to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství s několika výjimkami specifikovanými v NOZ § 709.

Rozvod O rozvodu se v praxi mluví buď jako o rozvodu nesporném nebo rozvodu sporném. Jednoduše řečeno – buď se manželství ukončí dohodou obou manželů ve všech bodech (souhlas s rozvodem, majetkové vypořádání, péče o děti a výživné) – tehdy mluvíme o nesporném rozvodu. Dojde-li ke klasickému spornému řízení, soud musí hledat optimální řešení jak co se týče rozdělení společného majetku, tak výchovy a výživy dětí. Nutno podotknout, že v případě nesporného rozvodu může být soudní řízení poměrně krátké (v řádu měsíců). V případě sporného rozvodu se může táhnout i roky.

Pokud je rozhodnutí manželů o rozvodu trvalé a nezvratné, je lépe úpravu styků dětí i prodej nemovitosti řešit předem, tak abyste si v klidu mohli zařídit nové uzpůsobení života:

Není nic horšího, než když do zhoršených manželských vztahů vstoupí stresy z nezajištěného bydlení, změna školy dítěte, neexistence finančních prostředků pro vyplacení partnera, či úhradu nájemného bydlení.

DohodaS chladnou hlavou a při dohodě jsme schopni provést i rozdělení kupní ceny po odpočtu daní a provizí tak, aby toto rozdělení co nejvíce odpovídalo buď vnosu finančních prostředků a podílu na pořízení dané nemovitosti, nebo gentlemantskému pohledu na věc, že mé děti budou bydlet s manželkou, a proto by větší část financí pro pořízení nového bydlení měla dostat ona. Totéž ale platí i pro muže, pokud jsou děti svěřeny do péče jemu. V případě, že nedojde k dohodě, tak nelze nemovitost prodat a přijdou na řadu advokáti a s nimi spojené další náklady.

Z hlediska realizace prodeje nemovitosti při rozvodu jednoznačně doporučujeme úpravu majetkových vztahů před vstupem do manželství tzv. předmanželskou smlouvou – co bude či nebude spadat do společného jmění manželů. Pak je případný rozvod mnohem jednodušší, rychlejší a hlavně klidnější.

Publikováno 10.10.2014 do sekce Aktuálně

Zpět na úvodní stranu

blog comments powered by Disqus