Novela stavebního zákona 2024: Povinnost uchovávat ověřenou projektovou dokumentaci

Od roku 2024 přináší novela stavebního zákona důležité změny v oblasti projektové dokumentace. Vlastníci staveb nyní mají nové povinnosti týkající se uchovávání a předávání dokumentace, které se týkají jak stávajících staveb, tak těch, které teprve vzniknou. Tento článek přináší podrobnosti o nových požadavcích a důsledcích jejich neplnění.

Podle nové legislativy je každý vlastník stavby povinen uchovávat ověřenou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení stavby po celou dobu její existence. Tato dokumentace musí být v souladu s vydanými povoleními a musí reflektovat veškeré změny, které byly během výstavby provedeny.

V případě, že dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, má vlastník stavby povinnost pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. To znamená, že musí zajistit aktuální a přesné záznamy o stavu stavby tak, aby byla splněna všechna legislativní nařízení.

Při změně vlastnictví ke stavbě je dosavadní vlastník povinen předat kompletní dokumentaci novému vlastníkovi. Tento krok je nezbytný pro následnou správu a údržbu nemovitosti novým vlastníkem.

Pokud vlastník stavby neplní povinnost uchovávat a předávat dokumentaci dle novely stavebního zákona, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. V případech, kdy není nezbytná úplná dokumentace, může úřad nařídit pořízení zjednodušené dokumentace, známé jako pasport stavby.

Neposkytnutí požadované dokumentace může mít pro vlastníka staveb další následky, včetně uložení pokuty. Tyto sankce mají za cíl motivovat vlastníky ke splnění svých povinností a zajistit, že všechny stavby budou mít odpovídající a aktuální dokumentaci.

Novela stavebního zákona 2024 zavádí přísnější požadavky na uchovávání a předávání projektové dokumentace, což zvyšuje transparentnost a bezpečnost ve stavebnictví. Vlastníci staveb musí zajistit, aby jejich dokumentace byla aktuální a v souladu s legislativou, aby se vyhnuli sankcím. Pro odbornou pomoc a více informací nás neváhejte kontaktovat. Naše realitní kancelář Vám ráda poskytne podporu a poradenství.

Autor: Bc. Michaela Zapletalová

Publikováno 23.5.2024 do sekce Nezařazené

Zpět na úvodní stranu

blog comments powered by Disqus