Kategorie: Aktuálně

Publikováno 23.2.2022 do sekce Aktuálně

Zákaz prodeje i pronájmu nemovitostí bez písemné smlouvy o zprostředkování

Zavolá vám realitní makléř s nabídkou na prodej nebo pronájem vaší nemovitosti a nabízí vám své služby bez písemné smlouvy? Pak buďte na pozoru. Jedná se zřejmě o začínající či neúspěšné makléře, kteří porušují (ať již vědomě či nevědomě) zákon. 

Zákon o realitním zprostředkování neumožňuje prodej či pronájem nemovitostí bez zprostředkovatelské smlouvy a tato vyžaduje písemnou formu (§ 9 zák. č. 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování). 

Zkušená a kvalitní realitní kancelář proto trvá vždy na písemné smlouvě s jasně danými podmínkami celého obchodního případu, a to i přesto, pro obě smluvní strany může odsouhlasení smlouvy a její podpis znamenat pár dnů prodlení se zveřejněním nabídky.  Věřte,  že prodlení v řádu dnů v celém realitním obchodě, který možná děláte jednou za svůj život, vám za to stojí. 

Rychlost a “volné ruce” se nemusí vždy vyplatit. Jen velmi těžce se budete domáhat něčeho, co nebylo písemně oběma stranami (vámi na straně majitele nemovitosti a realitní kanceláří) ujednáno.  

Zvažte dobře, komu svěřujete prodej, případně pronájem,  své nemovitosti. 

Napsala: Markéta Kolaciová

Publikováno 1.12.2021 do sekce Aktuálně

5 tipů pro hledání nemovitosti v době covidové

I v době covidové nemusíte přestat s hledáním nemovitosti, ale dodržujte prosím tyto pravidla:

 1. pokud to jde, snažte se co nejvíc věcí vyřešit s makléřem online
 2. při osobním kontaktujte noste respirátor, používejte dezinfekční prostředky, dodržujte rozestupy mezi sebou
 3. na prohlídkách nemovitostí nechoďte ve více lidech, nejlépe v počtu 1-2
 4. pokud na sobě pociťujete příznaky, ihned informujte makléře a on přesune schůzku na jiný termín, případně se sám také otestuje
 5. chraňte sebe i makléře, i když jste naočkovaní, prosím

Víme, že tato doba není jednoduchá pro nikoho z nás, ale snažme se ji ulehčit sami sobě i ostatním a chraňme se co nejvíc. Věřte, že vše zlé jednou skončí:) Těšíte se na Ježíška? 

Napsala: Bc. Michaela Zapletalová

Publikováno 4.10.2021 do sekce Aktuálně

Úspora provize vás může vyjít draze

Novodobým trendem na současném realitním trhu je prodat nemovitost bez tzv. “RK”. V inzerátech s nabídkami nemovitostí se čím dál více objevují dodatky “RK nevolat”. Někteří lidé si myslí, že ušetří na provizi RK a prodají si nemovitost bez problémů sami. Ale bohužel při prodeji nemovitostí na vás můžou “vyskočit” možná rizika a problémy, které jste na začátku jako “laik” nemohli předvídat. 

Může se vám stát, že přehlédnete tyto věci, jako například:

 • prodej nemovitosti bez přístupu – po prodeji zjistíte, že jste nezkontrolovali vlastnictví příjezdové komunikace
 • nemovitost leží částečně na cizím pozemku – část domu může stát na cizím pozemku
 • věcné břemeno na listu vlastnictví – omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat; případná omezení vlastnického práva se nachází v části “C” listu vlastnictví
 • zástavní právo na nemovitosti – omezení vlastnického práva – slouží k zajištění pohledávky, nachází se v části “C” listu vlastnictví
 • může na nemovitost během prodeje vyskočit exekuce 
 • skryté vady – je důležité při prodeji upozornit na všechny vady na nemovitosti a ty zapsat do smlouvy, jelikož pokud s nimi nebude zájemce seznámen, může i zpětně nárokovat náhradu za škodu nebo odstoupit od smlouvy, atd.

A poté už vám nic jiného nezbyde, než vyhledat odborníka na daný problém, který se vám prodraží.

Já vám vysvětlím v bodech, proč je dobré využít služeb kvalifikovaného realitního makléře.

Především se nemusíte starat o celý chod prodeje nemovitosti – makléř za vás vyřídí spoustu věcí. 

Například:

 • připraví všechny podklady pro inzerci – fotodokumentace, vytvoření poutavého inzerátu, zkontroluje všechna případná omezení na nemovitosti, zařídí aktuální list vlastnictví, zkontroluje snímek z katastrální mapy a porovná ho s aktuálním stavem, zda-li vše odpovídá tomu,  jak je uvedeno na snímku; zařídí vytvoření PENB (průkaz energetické náročnosti), zjistí aktuální tržní cenu nemovitosti, podívá se do územní plánu, jaké přípustné využití má daný pozemek, apod.
 • organizuje prohlídky s klienty a zajišťuje veškerou komunikaci s nimi
 • vyselektuje všechny potenciální zájemce a vybere toho “pravého” a poté to probere s majitelem
 • zařídí právní dokumenty – poskytne právníkovi všechny podklady, zajistí podpis smluv a jejich organizaci
 • zanese smlouvy a návrhy na vklad na katastr nemovitostí
 • RK může na základě písemné žádosti klientů poskytnout tzv. realitní úschovu – klient má 100% dohled nad finančním tokem, což zaručuje jistotu oběma stranám – kupující se nestane vlastníkem bez zaplacení a prodávající nedostane kupní cenu dřív, než je přepsáno
 • hlídá tzv. V “vkladové řízení” a informuje kupujícího o aktuálním stavu – nejčastěji o tom, kdy končí vkladové řízení a kdy bude asi proveden vklad a může dojít např. k vyplacení KC a k předání nemovitosti
 • realitní makléř zařídí předání nemovitosti, vytvoří předávací protokol
 • případně pomůže s přepisem energií

Je to spousta věcí, co říkáte? Není lepší věnovat se rodině, dětem, práci, která vás naplňuje, a nechat všechny tyto úkony na zkušeném realitním makléři?

Napsala: Bc. Michaela Zapletalová

Publikováno 12.1.2021 do sekce Aktuálně

Ministerstvo financí prodloužilo termín přiznání daně z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitých věcí bude možné podat do 1. dubna 2021 namísto 1. února 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Pozor, tato změna se netýká převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti, zde i nadále zůstává zákonem daný termín, tj. 31. 1. 2021, resp. 1. 2. 2021. Termín zaplacení daně zůstal beze změny, standardně do 31. 5. 2021. Posunutí termínů bylo přijato v souvislosti s pandemií koronaviru za účelem omezení osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb.

Zdroj informací: MFČR https://1url.cz/EzPpq 

Publikováno 16.9.2020 do sekce Aktuálně

Poslanecká sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Poslanci v úterý  15. 9. 2020 odhlasovali zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí, nyní tak zákon čeká pouze na podpis prezidenta. 

Současně byla odhlasována:

 • změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kdy dochází ke změně lhůty pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitých věcí. Stávající lhůta 5 let od nabytí nemovitých věcí bude prodloužena na dobu 10 let. Delší lhůta se bude týkat prodeje nemovitých věcí nabytých od 1. 1. 2021,
 • změna daňového základu pro odpočet úroků z původních 300 tis.Kč na 150 tis.Kč, přičemž původní výše se bude vztahovat na úvěry poskytnuté před 1. 1. 2021, a to po celou dobu splácení. 
Publikováno 9.7.2020 do sekce Aktuálně

Novinky z Poslanecké sněmovny

Poslanecká sněmovna schválila 8. 7. 2020 zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, na řadě je tedy Senát. Díky zpětné účinnosti návrhu zákona k prosinci 2019 bude poplatníkům, kteří již platbu daně provedli, tato vrácena.   

Současně Poslanecká sněmovna schválila změnu zákona o dani z příjmu, a to:

 • prodloužení časového testu pro osvobození daně z příjmu fyzických osob ze současných 5 na 10 let, které se bude týkat nemovitostí nabytých od 1. 1. 2021 (pozn. netýká se nemovitosti, v níž měl prodávající bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem); 
 • snížení max. odpočtu úroků z úvěru ze stávajících 300 tis. Kč na 150 tis. Kč u hypotečních úvěrů uzavřených od 1. 1. 2022.

Publikováno 23.6.2020 do sekce Aktuálně

Opětovné zrušení předkupního práva

Předkupní právo podílových spoluvlastníků existovalo do 31. 12. 2013. Nový občanský zákoník jej až na některé výjimky zrušil,  avšak v roce 2018 do občanského zákoníku opět navrátil.Tato skutečnost znamenala pro mnohé podílové spoluvlastníky řadu komplikací, a to např. při převodu garážových stání, které vlastnili formou podílového spoluvlastnictví. Od 1. 7. 2020 se předkupní právo podílových spoluvlastníků ruší a vlastník spoluvlastnického podílu taj již není povinen při převodu svého spoluvlastnického podílu nabídnout tento k odkoupení zbylým spoluvlastníkům. Předkupní právo však zůstává dále zachováno pro případ, kdy podíloví spoluvlastníci nemohli svá práva povinnosti od počátku ovlivnit, tj. např. při dědictví, a to po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Po uplynutí této doby lze tak spoluvlastnický podíl převést na třetí osobu bez povinnosti nabídnout tento k odkoupení ostatním spoluvlastníkům. 

Publikováno 13.3.2017 do sekce Aktuálně

Novela občanského zákoníku přináší změny v oblasti nemovitostí

          Předkupní právo

Do roku 2013 měli spoluvlastníci nemovitosti v případě převodu podílu na společné věci předkupní právo k tomuto podílu. Výjimku tvořil převod podílu na osobu blízkou.

Současný občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 tuto úpravu nepřevzal a předkupní právo zaniklo. Spoluvlastník tak v současné době může se svým podílem nakládat podle své vůle. Spoluvlastníci si však vzájemné předkupní právo mohou sjednat smluvně. Výjimku z pravidla, že spoluvlastníci předkupní právo nemají, zákonodárce zakotvil pro případ, že ke vzniku spoluvlastnictví došlo způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit (například děděním).

Novelou účinnou od 1. ledna 2018 budou mít opět spoluvlastníci nemovitosti při převodu podílu předkupní právo.

Předkupní právo bude platit u úplatných i bezúplatných převodů.

Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou. Spoluvlastníci se navíc mohou svého předkupního práva vzdát. Informace o tom, že tak učinili, se bude zapisovat do katastru nemovitostí.

Stav, kdy spoluvlastníci nemovitostí nemohou ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem, bude trvat pouze do konce roku 2017. Poté již spoluvlastníci nemovitosti budou moci zabránit převodu tím, že využijí svého předkupního práva.

Jistota u nájmu bytu

Dalším ustanovením, které novela občanského zákoníku obsahuje, je výše jistoty (dříve kauce) u nájmu bytu nebo domu.

Zákon 460/2016 mění výši jistoty, a to tak, že od 28. února 2017 mohou pronajímatelé požadovat složení jistoty v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného.

Publikováno 14.4.2016 do sekce Aktuálně

Nedostatek bytů na jižní Moravě a jejich vliv na cenovou politiku

Nedostatek bytů a růst jejich cen hlásí i okres Hodonín. Tento stav je stejně jako na území celého Česka způsobený především nízkými úrokovými sazbami hypoték, které se dostávají pod 2%.

Poptávka po bytech roste nedostatek bytů cena bytů poroste (1)

 

Vezměme konkrétní případ. Ještě před rokem dvěma by se dvoupokojový byt po částečné rekonstrukci v Hodoníně prodal za cca 850 max. 900 tis. Kč, dnes není problém dostat se téměř na 1,1 mil.Kč, a to i přesto, že Hodonín nenabízí mnoho pracovních příležitostí a lidé za prací musí mnohdy dojíždět. Ve stejné situaci se ocitá i Veselí nad Moravou.

Nejtíživější situace panuje v Kyjově, kde nabídka starých bytů je minimální a nové byty jsou již v podstatě „prodány“ ještě před zahájením jejich výstavby. Vyššími cenami bytů se zájemci nenechají odradit, neboť i nadále se očekává jejich vzestupná tendence.

Markéta Kolaciová, jednatelka a spolumajitelka Reality GAIA, spol. s r. o.

Markéta Kolaciová

 

 

 

 

15 let praxe v oboru nemovitostí

 

Publikováno 2.3.2016 do sekce Aktuálně

Od 1. dubna se nic nemění: daň po prodeji může platit kupující i prodávající

 

25.2.2016 – V současné době je pouze na dohodě kupujícího a prodávajícího, která z uvedených stran   daňScan0004 z nabytí nemovitosti uhradí. To se má ale brzy změnit. Již jsme informovali, že se chystá uvedení v platnost novela zákona, kterou se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Ta by mimo jiné měla povinnost úhrady daně uložit kupujícímu. Již nyní je však jasné, že nebude dodržen předpokládaný termín 1. dubna, kdy měla tato úprava vejít v platnost.

Povinnost platby daně z nabytí nemovitých věcí kupujícím je často diskutované téma. Mnozí předpovídají, že tato úprava bude mít za následky zdražení nemovitostí. Nedá se totiž předpokládat, že všichni kupující své nabízené nemovitosti o daná 4 procenta zlevní. Zdlouhavý proces uvedení úpravy zákona v platnost dává kupujícím ještě několik měsíců ke koupi nemovitosti za stávajících podmínek.

Kupující bude mít povinnost platby daně z nemovitých věcí nejdříve od 1. července 2016
I když se datum účinnosti nové podoby zákona odsouvá, dle Ministerstva financí je novela naprosto nevyhnutelná. Dříve měl povinnost platit daň z nemovitosti prodávající, ale současná úprava zákona, kdy vše závisí na dohodě obou stran, vnáší do prodeje nemovitostí často zmatek. Navíc samotný nový název daně z nabytí nemovitých věcí již předpokládá, že by daň měl hradit nabyvatel.

Veškeré důsledky uvedené novely zákona na realitní trh ukáže až čas. Již neměnná pravidla by však ocenil nejeden kupující či prodávající. Změny týkající se prodeje nemovitosti jsou tak časté, že se je mnohdy dozvídají až od svého realitního makléře.

 

zdroj: www.realitymorava.cz