Archiv:

Publikováno 9.6.2015 do sekce Aktuálně

Od 1. 4. 2015 se stavba domu může velmi prodražit

vynětí orné půdyOd 1. 4. 2015 vstoupil v platnost zákon č. 41/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ve znění pozdějších předpisů. Tato novelizace zpoplatňuje vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Poplatek za vynětí závisí na bonitě půdy (tzv. v katastru nemovitostí značeno BPEJ) a koeficientu, který je určený dle třídy ochrany. Vynásobením těchto dvou čísel je určena cena za vynětí za m2.

Obecně lze říct, že platba za vynětí se vztahuje k zastavěným plochám, tedy zastavěná plocha domu plus například zastavěná plocha garáže, příjezdové komunikace, terasy, pergoly, bazénu apod.

O přesné částce za vynětí se lze informovat na Odboru životního prostředí a územního plánování příslušného Městského úřadu. Může se ovšem jednat o značné částky v závislosti na umístění daného pozemku a stavba se tedy může velmi prodražit. Již v předchozím článku jsme se také zmínili o nové dani z pozemků – více zde.