Archiv:

Publikováno 12.4.2015 do sekce Aktuálně

Co by změnila připravovaná novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovité věci by měl od 1. ledna 2016 platit pouze kupující. Ministerstvo financí zaslalo návrh novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí k připomínkovému řízení. V tomto návrhu jsou hlavními změnami oproti dosavadnímu zákonu:

  • Plátcem daně z nabytí bude kupující nemovitosti
  • Ruší se institut ručitele daně

Předkládací zpráva k zákonu uvádí: „Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně přitom nejen odpovídá koncepci většiny evropských zemí, ale odstraní i problémy, které v praxi mohou v důsledku možnosti volby poplatníka vznikat, například při směně nemovitých věcí nebo při nabytí nemovité věci z majetku České republiky.“

V současnosti platí

Podle nynější úpravy dává zákon prodávajícímu možnost dohody s kupujícím na tom, kdo nakonec poplatníkem bude. Pokud k dohodě ve smlouvě nedojde, je plátcem daně z nabytí nemovitosti prodávající a kupující je ručitelem. Kupující je poplatníkem pouze v odůvodněných případech exekucí, vyvlastnění, vydržení nebo nabytí nemovitosti ve veřejné dražbě.

Podobnou úpravu o platbě daně z nabytí již navrhovala bývalá vláda Petra Nečase. Loni v říjnu ovšem Senát schválil zákonné opatření, které umožnilo současný stav.

Názor developerů

Developeři chystanou změnu kritizují, povede prý ke zdražení nových bytů. „Jedná se o zcela nevhodný zásah do stávajících smluv a právního prostředí, které tu fungovalo mnoho let. V předkupních smlouvách u pozemků, které se mnohdy uzavírají i na mnoho let dopředu, se totiž uvádí konkrétní cena a předpokládá se, že daň z nabytí nemovitých věcí bude platit prodávající,“ uvedl generální ředitel Ekospolu Evžen Korec.

Nově podle něj hrozí, že kvůli změně plátce daně – a při zachování současného znění předkupních smluv – dojde k prodražení pozemků o čtyři procenta. „Toto zdražení budou muset developeři promítnout i v cenách nových bytů. Odhaduji, že to může způsobit nárůst cen nových bytů i v řádu desítek tisíc korun,“ dodává Korec.

Další navrhovaná změna

Další změnou, kterou Ministerstvo financí navrhuje, je zjednodušení určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. Změna se týká osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se toto osvobození bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, tedy nikoliv na rozestavěné. Jako důvod této změny uvedlo ministerstvo obtížnou spravovatelnost osvobození při stávajícím znění zákona, obtížné dohledání pro správce daně, zda se v případě rozestavěných staveb, které se nezapisují do katastru nemovitostí jednalo o první nabytí nemovité věci.