Jak probíhá pozůstalostní řízení? Lze zdědit dluhy?

notarska-komora

O přesném průběhu pozůstalostního (dědického) řízení informuje příslušný notář a to většinou osobu, která zajistila pohřeb zemřelé osoby (tj. zůstavitele). Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti, nelze si ho tedy vybrat. Vyřízení pozůstalosti je mu přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu, na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele, což znamená, že při dědění u zůstavitele, který zemřel před 1.1.2014 se použijí dosavadní právní předpisy.

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. (§ 1475 NOZ). Můžeme tedy zdědit také dluhy. NOZ v § 1704 přináší povinnost dědiců hradit dluhy zůstavitele v plném rozsahu, pokud neuplatní výhradu soupisu.

Stanovení ceny obvyklé od Vás může požadovat notář v případě, že probíhá pozůstalostní řízení. Jedná se o odborné posouzení ceny nemovitého majetku (staveb) zůstavitele, tj. zemřelé osoby. Hodnota pozemků se určuje na základě bonity půdy. V případě, že máte dokument s hodnotou nemovitosti (např. znalecký posudek, Odborné posouzení ceny obvyklé), který byl vyhotoven do 5 let od současného data, lze použít hodnotu z něj a není tedy potřeba nechávat vyhotovit nové posouzení. Odborné posouzení ceny obvyklé si můžete nechat vyhotovit buď přímo od znalce, nebo v realitní kanceláři.

Pro jeho zhotovení je nutné dodat do realitní kanceláře aktuální list vlastnictví. Poplatek za vyhotovení pro rok 2014 činí v Reality GAIA 605 Kč /stavba (uvedená cena je včetně DPH). Následně si s Vámi domluví makléř termín, kdy se u dané nemovitosti sejdete. Po vyhotovení Odborného posouzení ceny obvyklé jej makléř předá přímo notáři. V případě, že se dále rozhodnete zděděnou nemovitost prodat, můžete využít služeb naší realitní kanceláře.

Publikováno 21.8.2014 do sekce Nezařazené

Zpět na úvodní stranu

blog comments powered by Disqus