Kdy si musíte nechat vyhotovit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Od 1. 7. 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, která zpřísnila požadavky pro prodávající a pro realitní zprostředkovatele. Povinnost uvést klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti je nově doprovázena i možnou sankcí.

Vyhotovení PENB ukládá novela zákona:

Průkaz se neopatřuje:

Základní informace k průkazu

Průkaz platí 10 let. Jsou-li v domě provedena úsporná opatření, může být výhodné nechat si zpracovat autorizovaným energetikem průkaz nový. Pokud vlastník prodává byt, musí písemně požádat majitele budovy nebo SVJ o zajištění průkazu pro celou budovu, nedostane-li jej, může namísto něj předložit 3 roční vyúčtování spotřebovaných energií. Povinnost předložit průkaz se nevztahuje na družstevní byt.

Průkaz energetické náročnosti

Rekapitulace povinností vlastníka nebo SVJ:

  1. předložit průkaz, tj. informovat kupujícího před podpisem smlouvy o prodeji/nájmu o energetické náročnosti budovy;
  2. předat průkaz při prodeji/nájmu kupujícímu, průkaz by měl být přílohou smlouvy;
  3. při inzerci, reklamě uvést informace z průkazu.

Novela počítá s výraznou kontrolou Státní energetické inspekce (SEI) nad dodržováním zákona 406/2000 Sb. Nedávno byl zveřejněný případ týkající se prodeje domu bez PENB, více zde: http://bydleni.idnes.cz/energeticky-prukaz-0os-/stavba.aspx?c=A150623_151147_stavba_web

Publikováno 14.7.2015 do sekce Aktuálně

Zpět na úvodní stranu

blog comments powered by Disqus