Lze bojovat proti rozhodčí doložce?

Zlomové rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě dalo šanci lidem, kteří jsou v exekuci kvůli podpisu nevýhodných rozhodčích doložek. Ty sice po roce 2012 prošly změnou, do té doby ale řada lidí nevědomky podepsala dokument, kterým se připravila o možnost domáhat se svých práv u soudu. Těmto lidem se teď otevírá šance domoci se nápravy. 

28.7.2013 informovala Česká televize o kauze, která se udála mladé ženě, která je klientkou brněnské organizace DROM. Žena si před několika lety půjčila 20 tisíc korun. Měla tenkrát dobře placenou práci, takže nejistota, že dluh nesplatí, ji netrápila. O práci nakonec přišla a to ve chvíli, kdy jí zbývalo doplatit osm tisíc.
Na základě rozhodčí doložky pak soukromý rozhodce nařídil exekuci, z dlužných osmi tisíc se rázem stal dluh více než 100 tisíc korun. Snaha bránit se tenkrát nebyla možná. Takže to došlo až do fáze exekuce. Obrátila se proto s prosbou o pomoc na brněnskou organizaci DROM.

„Většina firem nabízejících spotřebitelské úvěry používala v letech 2008 až 2012 ve svých smlouvách takzvanou rozhodčí doložku, podle které případný spor mezi spotřebitelem a podnikatelem neměl rozhodovat nezávislý soud, ale soukromý rozhodce,“ vysvětlil právník organizace DROM Filip Fuchs, který ženu zastupoval u soudu. Poskytovatelé úvěrů si doložkou zajišťovali co nejrychlejší vyřešení sporu a často také pro ně příznivý výsledek. „Většinou spolupracovali s konkrétními rozhodci, nezřídka sídlícími na stejné adrese jako firma, která úvěry poskytovala,“ upozornil Fuchs.
Ve většině rozhodčích doložek chyběla možnost odvolání k soudu. „Tím se zhoršovalo postavení spotřebitele, a navíc způsob výběru rozhodce často obcházel zákon,“ dodal právník.

Přelomové rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě znamená, že se každý, na koho byla uvalena exekuce na základě rozhodčí doložky, může obrátit na soud a požádat o přezkoumání svého případu. V případě klientky DROMu už soud exekuci zastavil. Verdikt může pomoci tisícům lidí.

U desítek tisíc starších rozhodčích nálezů, vydaných do roku 2012, existuje podle právníků vysoká pravděpodobnost, že jsou neplatné. Dlužníci tak mají šanci exekuci zastavit.
Počet rozhodčích nálezů vydaných ve sporech ze spotřebitelských smluv odhadovalo před dvěma lety Ministerstvo spravedlnosti ČR na 70 tisíc ročně.

Původní postup přes rozhodce k exekutorovi tak dlužníky uváděl do ještě větších finančních potíží. I tento problém u soudu odpadá. „Dlužník nemusí platit náklady advokáta protistrany v rozhodčím a exekučním řízení, ani náklady exekutora. Soud také může posoudit, zda smluvní ujednání například o úrocích z prodlení nebo o smluvní pokutě neodporují dobrým mravům,“ vyjmenoval Fuchs. Soudce může také vzít ohled na obtížnou sociální situaci dlužníka a umožnit mu, aby si s věřitelskou firmou dohodl splátkový kalendář.

Publikováno 16.8.2013 do sekce Aktuálně

Zpět na úvodní stranu

blog comments powered by Disqus