Publikováno 23.6.2020 do sekce Aktuálně

Opětovné zrušení předkupního práva

Předkupní právo podílových spoluvlastníků existovalo do 31. 12. 2013. Nový občanský zákoník jej až na některé výjimky zrušil,  avšak v roce 2018 do občanského zákoníku opět navrátil.Tato skutečnost znamenala pro mnohé podílové spoluvlastníky řadu komplikací, a to např. při převodu garážových stání, které vlastnili formou podílového spoluvlastnictví. Od 1. 7. 2020 se předkupní právo podílových spoluvlastníků ruší a vlastník spoluvlastnického podílu taj již není povinen při převodu svého spoluvlastnického podílu nabídnout tento k odkoupení zbylým spoluvlastníkům. Předkupní právo však zůstává dále zachováno pro případ, kdy podíloví spoluvlastníci nemohli svá práva povinnosti od počátku ovlivnit, tj. např. při dědictví, a to po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Po uplynutí této doby lze tak spoluvlastnický podíl převést na třetí osobu bez povinnosti nabídnout tento k odkoupení ostatním spoluvlastníkům. 

Publikováno 9.6.2020 do sekce Zajímavosti

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí na dohled

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí na dohled

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %, kterou je povinen dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. uhradit kupující nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, by mohla být zrušena. Sněmovna pustila do dalšího čtení vládní návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, který se bude týkat nabytí nemovitých věcí v období od začátku prosince 2019 do konce prosince 2021. Počítá se se zpětnými účinky a zrušení by se tak mělo týkat všech, jejichž daň byla splatná už k 31. 3. 2020.

Legislativní proces pro vás budeme nadále sledovat.  ?

8. 6. 2020

Publikováno 22.4.2020 do sekce Zajímavosti

MÁME PRO VÁS NOVINKU ??

Natočili jsme ve spolupráci s Regionální televizí TVS pro vás nový díl do realitního magazínu.

https://itvs24.cz/realitni-magazin/prodej-nemovitosti

Tento díl můžete sledovat také v televizi v tyto dny v různých časech: 23.04.2020

/ ČT, 24.04.2020 / PÁ, 25.04.2020 / SO, 29.04.2020 / ST, 30.04.2020 / ČT, 6.05.2020 / ST,7.05.2020 / ČT

Doufáme, že se vám tento díl bude líbit. V případě, že budete zvažovat prodej vaší nemovitosti, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Přejeme hezkou podívanou ?⬇️?

 

Publikováno 26.9.2019 do sekce Zajímavosti

Zábavné odpoledne pro Domov Horizont Kyjov

Pro stovku uživatelů Domova Horizont v Kyjově uspořádal v úterý 17. 9. 2019 v mysliveckém areálu v Nechvalíně František Zapletal, spolumajitel společnosti Reality GAIA, spol. s r.o., spolu s jejími zaměstnanci, obchodními zástupci a rodinnými příslušníky, zábavné sportovní odpoledne. 

Podobnou akci uspořádal pan Zapletal spolu se svými kolegy už v září roku 2017 při příležitosti 25. let založení firmy Reality GAIA, spol. s r.o., tehdy však pouze pro padesát uživatelů. Akce měla velký úspěch nejen mezi samotnými uživateli a jejich vychovateli, ale i pořadateli této akce. Právě z tohoto důvodu se rozhodl pan Zapletal tuto akci při příležitosti svého životního jubilea zopakovat, tentokrát však pro dvojnásobný počet uživatelů a téměř 35 vychovatelů. 

Přesto, že se zdálo, že ranní uplakané počasí akci v zatravněném mysliveckém areálu přát nebude, počasí se jako mávnutím kouzelného proutku během dopoledne změnilo a přineslo krásné prosluněné odpoledne. První účastníci se dostavili krátce po 13 hod., kdy už se areálem rozléhala hudba mixovaná vynikajícím DJ Igorem Čechalem z Ježova. Písnička “Jede jede mašinka” nenechala první příchozí ani usednout. Za hodinu byl parket plný zbylých tanečníků. 

Po oficiálním zahájení akce dostali všichni zúčastnění vynikající domácí gulášek, který uvařili manželé Kůřilovi z firmy K-Gastro, žízeň pak hasilo točené alko i nealko pivo a točená limonáda. Odpoledne pokračovalo soutěžemi, ukázkou canisterapie, kterou připravil pan Petr Zajíc z Hovoran a ukázkou rodea připraveného manželi Petrem a Lenkou Šalvatovými z Vlkoše. K dispozici byl dále všem skákací hrad, trampolína, poník zapůjčený firmou Region, spol. s r.o., jízda na koni a koňský povoz Petra Horáčka. Za úspěšné složení sportovních disciplín si všichni zúčastnění odnesli krásné diplomy, medaile, plyšáky, sladkosti a další odměny, které z části věnovala firma WIKY Kyjov. K večeři pak byla připravena dvě selátka ugrilovaná Petrem Michalčíkem. Odpoledne bylo zakončeno závěrečným společným tancem v době, kdy už se pomalu začalo stmívat. Jako poděkování za nádherné odpoledne a současně jako dárek pro pana Zapletala k jeho narozeninám si pro něj kamarádi z domova připravili nádhernou písničku a předali ručně vyrobené dárky.

Domů si všichni zúčastnění odvezli plno krásných a nezapomenutelných zážitků. 

https://www.youtube.com/watch?v=-o89AY9lHfI

Publikováno 13.3.2017 do sekce Aktuálně

Novela občanského zákoníku přináší změny v oblasti nemovitostí

          Předkupní právo

Do roku 2013 měli spoluvlastníci nemovitosti v případě převodu podílu na společné věci předkupní právo k tomuto podílu. Výjimku tvořil převod podílu na osobu blízkou.

Současný občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 tuto úpravu nepřevzal a předkupní právo zaniklo. Spoluvlastník tak v současné době může se svým podílem nakládat podle své vůle. Spoluvlastníci si však vzájemné předkupní právo mohou sjednat smluvně. Výjimku z pravidla, že spoluvlastníci předkupní právo nemají, zákonodárce zakotvil pro případ, že ke vzniku spoluvlastnictví došlo způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit (například děděním).

Novelou účinnou od 1. ledna 2018 budou mít opět spoluvlastníci nemovitosti při převodu podílu předkupní právo.

Předkupní právo bude platit u úplatných i bezúplatných převodů.

Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou. Spoluvlastníci se navíc mohou svého předkupního práva vzdát. Informace o tom, že tak učinili, se bude zapisovat do katastru nemovitostí.

Stav, kdy spoluvlastníci nemovitostí nemohou ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem, bude trvat pouze do konce roku 2017. Poté již spoluvlastníci nemovitosti budou moci zabránit převodu tím, že využijí svého předkupního práva.

Jistota u nájmu bytu

Dalším ustanovením, které novela občanského zákoníku obsahuje, je výše jistoty (dříve kauce) u nájmu bytu nebo domu.

Zákon 460/2016 mění výši jistoty, a to tak, že od 28. února 2017 mohou pronajímatelé požadovat složení jistoty v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného.

Publikováno 14.4.2016 do sekce Aktuálně

Nedostatek bytů na jižní Moravě a jejich vliv na cenovou politiku

Nedostatek bytů a růst jejich cen hlásí i okres Hodonín. Tento stav je stejně jako na území celého Česka způsobený především nízkými úrokovými sazbami hypoték, které se dostávají pod 2%.

Poptávka po bytech roste nedostatek bytů cena bytů poroste (1)

 

Vezměme konkrétní případ. Ještě před rokem dvěma by se dvoupokojový byt po částečné rekonstrukci v Hodoníně prodal za cca 850 max. 900 tis. Kč, dnes není problém dostat se téměř na 1,1 mil.Kč, a to i přesto, že Hodonín nenabízí mnoho pracovních příležitostí a lidé za prací musí mnohdy dojíždět. Ve stejné situaci se ocitá i Veselí nad Moravou.

Nejtíživější situace panuje v Kyjově, kde nabídka starých bytů je minimální a nové byty jsou již v podstatě „prodány“ ještě před zahájením jejich výstavby. Vyššími cenami bytů se zájemci nenechají odradit, neboť i nadále se očekává jejich vzestupná tendence.

Markéta Kolaciová, jednatelka a spolumajitelka Reality GAIA, spol. s r. o.

Markéta Kolaciová

 

 

 

 

15 let praxe v oboru nemovitostí

 

Publikováno 2.3.2016 do sekce Aktuálně

Od 1. dubna se nic nemění: daň po prodeji může platit kupující i prodávající

 

25.2.2016 – V současné době je pouze na dohodě kupujícího a prodávajícího, která z uvedených stran   daňScan0004 z nabytí nemovitosti uhradí. To se má ale brzy změnit. Již jsme informovali, že se chystá uvedení v platnost novela zákona, kterou se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Ta by mimo jiné měla povinnost úhrady daně uložit kupujícímu. Již nyní je však jasné, že nebude dodržen předpokládaný termín 1. dubna, kdy měla tato úprava vejít v platnost.

Povinnost platby daně z nabytí nemovitých věcí kupujícím je často diskutované téma. Mnozí předpovídají, že tato úprava bude mít za následky zdražení nemovitostí. Nedá se totiž předpokládat, že všichni kupující své nabízené nemovitosti o daná 4 procenta zlevní. Zdlouhavý proces uvedení úpravy zákona v platnost dává kupujícím ještě několik měsíců ke koupi nemovitosti za stávajících podmínek.

Kupující bude mít povinnost platby daně z nemovitých věcí nejdříve od 1. července 2016
I když se datum účinnosti nové podoby zákona odsouvá, dle Ministerstva financí je novela naprosto nevyhnutelná. Dříve měl povinnost platit daň z nemovitosti prodávající, ale současná úprava zákona, kdy vše závisí na dohodě obou stran, vnáší do prodeje nemovitostí často zmatek. Navíc samotný nový název daně z nabytí nemovitých věcí již předpokládá, že by daň měl hradit nabyvatel.

Veškeré důsledky uvedené novely zákona na realitní trh ukáže až čas. Již neměnná pravidla by však ocenil nejeden kupující či prodávající. Změny týkající se prodeje nemovitosti jsou tak časté, že se je mnohdy dozvídají až od svého realitního makléře.

 

zdroj: www.realitymorava.cz

 

Publikováno 7.1.2016 do sekce Zajímavosti

Jste v tíživé finanční situaci a zaujme Vás nabídka na výkup Vaší nemovitosti? ZPOZORNĚTE!

Realitní kanceláře či jiné finanční společnosti zabývající se výkupem nemovitostí mnohdy zneužívají nevýhodného postavení zadluženého majitele nemovitosti. Ten za cenu vidiny rychlého zisku peněz a úhrady svých závazků přistoupí ve většině případů na nevýhodné podmínky, které si určuje zájemce o vykoupení nemovitosti. Nemovitost je tak mnohdy prodána za méně peněz, než které by majitel nemovitosti obdržel klasickým prodejem nemovitosti. Navíc další osud takto „ošizených“ vlastníků nemovitosti je pak zájemci o výkup nemovitosti lhostejný a tito končí bez střechy nad hlavou.
JSME JINÍ, VÝKUPY NEMOVITOSTÍ NEPROVÁDÍME A NEPROFITUJEME NA NEŠTĚSTÍ DRUHÝCH.
Pokud se dostanete do finančních problémů a jste nuceni řešit tuto situaci prodejem Vaší nemovitosti, řešení neodkládejte. Jedině tak lze předejít situaci, kdy můžete o nemovitost úplně přijít (dražba). Pokud se na nás obrátíte včas, pokusíme se Vaši nemovitost prodat za obvyklou cenu. Výsledkem tak může být nejen úhrada Vašich závazků, ale i zbývající finanční prostředky na zajištění, byť třeba jen nájemního, bydlení.

V případě dalších informací nás neváhejte kontaktovat na tel.: 518 345 345 nebo 605 248 202, případně na e-mailu:kolaciova@realitygaia.cz

Publikováno 25.11.2015 do sekce Aktuálně

Aktuální průměrné ceny bytů v okrese Hodonín

Ceny bytů v okrese Hodonín po sedmileté krizi na trhu s nemovitostmi rychle rostou. V některých lokalitách  a zejména u malometrážních bytů již dosáhly maximálních cen z let 2007 a 2008. Každá lokalita – Kyjovsko, Veselsko a Hodonínsko má svá specifika, která se odráží v rozpětí těchto cen, takže budeme uvádět ceny u bytů po velmi malé částečné rekonstrukci jako např. výměna dřevěných oken za plastová, vyzdění jádra atd. a o klasických výměrách 1+1 (výměra 34 – 36 m2), 2+1 (výměra 50 – 55 m2) a 3 +1  (výměra cca 70 m2).

14K276BO

Nejvýše jsou ceny na Kyjovsku, kde se nestavělo tak jako v Hodoníně před krizí, trh je nenasycený ve všech segmentech a za dva až tři roky vidíme při stávajícím vývoji totální nedostatek bytů v Kyjově u všech cenových kategorií, tj. velká příležitost pro developery.

Kyjov: 1+1 – 680 – 780 tis. Kč, 2+1 800 – 950 tis. Kč., 3+1 – 1.100 – 1.300 tis. Kč. Na lokalitách zde mnoho nezáleží, méně žádanější jsou ale ul. Lidická a U Vodojemu.

Hodonín:  1+1 630 – 680 tis. Kč, 2+1 – 780 – 900 tis. Kč, 3+1 1.050 – 1.350 tis. Kč. V Hodoníně velmi záleží na lokalitě, nižší ceny jsou u bytů na sídlišti Jihovýchod,  vyšší na ul. Brandlova.

Nejsložitější jsou právě ceny bytů ve Veselí nad Moravou, kde je relativně dostatečná zaměstnanost a poptávka je po levnějších malometrážních bytech. Ty zde ale téměř nejsou a na rozdíl od Kyjova by se zde dražší byty prodávaly hůře. Jako v Hodoníně rovněž záleží na lokalitě – sídliště Hutník je méně žádané než např. sídliště Chaloupky. Ve Veselí mají velkou šanci developerské projekty s malometrážními byty za předpokladu dodržení levnější cenové hladiny.

Veselí nad Moravou: 1+1 – 600 – 650 tis. Kč (vůbec nejsou), 2+1 – 850 – 1.100 tis. Kč, 3+1 – 1.000 – 1.250 tis. Kč.

Vzhledem k posledním událostem v Paříži je těžko odhadovat vývoj, ale pokud se situace nezmění a hospodářský růst bude pokračovat, budou ceny bytů jen růst.

 

Publikováno 1.11.2015 do sekce Aktuálně

Ochutnávka nových webových stránek

V brzké době připravujeme spuštění nových webových stránek. Na těchto stránkách jsou nové funkce a možnosti. Věříme, že se Vám budou líbit. Na co se tedy můžete těšit a co očekávat:

1. Nenašli jste tlačítko Domů (Home, Úvod), kterým se dostanete na úvodní stranu? Místo tohoto tlačítka slouží logo naší společnosti v levém horním rohu. Kdykoliv na toto logo kliknete, dostanete se na hlavní stranu.

2. Nová možnost vyhledávání přímo z hlavní strany – kliknutím na malou šipku směrem dolů si rozbalíte možnosti Prodej – dům, Nájem – byt apod. po vybrání varianty, která Vám vyhovuje můžete vedle do volného políčka zadat obce, ve kterých chcete nemovitost hledat. Obce se zadávají za sebe s čárkou bez mezery za čárkou a poslední krokem je zelené tlačítko zobrazit nemovitosti.

Rychlé vyhledávání z úvodní strany

3. Možnost zasílání nově zadaných nemovitostí do naší nabídky – chcete být stále v obraze a vědět o zadaných nemovitostech jako první, aniž byste každý den sledovali naše webové stránky? Stačí zadat svůj email a automaticky Vám budeme zasílat email s nově zadanými nemovitostmi.Zasílání nově zadaných nemovitostí do nabídky

4. Chcete upravit možnosti vyhledávání, změnit druh nemovitosti, místo, nebo přidat rozšířené vyhledávání např. o bazén, garáž apod.? Klikněte ve výpisu nemovitostí na Upravit vyhledáváníUpravení filtrů pro vyhledávání

 

5. Možnost hlídání změn u nemovitostí – máte vyhlédnutý dům či byt, ale čekáte na snížení ceny? Při zadání Hlídat změny přímo v detailu dané     nemovitosti pod fotografiemi Vám při změně ceny automaticky přijde upozornění na Vámi zadaný emailHlídač změn při slevách nemovitostí

6. Chcete pomoci s prodejem či pronájmem nemovitosti? Klikněte na tlačítko Chci prodat v horní liště a vyplňte krátký formulář. Na základě Vámi uvedeného kontaktu se Vám co nejdříve ozveme.Chci prodat či pronajmout nemovitost

7. Hledáte nemovitost a nechcete trávit čas prohledáváním webových stránek – Klikněte na Poptávky dále na zelené tlačítko s textem Vložte svou poptávku, vyplňte krátký formulář. My Vaši poptávku přidáme na naše webové stránky a v případě zadání nemovitosti, která bude vyhovovat Vaším požadavkům, se Vám ozveme.Vložení nové poptávky

 

8. Sladěnost mapy a výpisu nemovitostí – Při přiblížení mapy na určitou lokalitu nebo město se Vám automaticky přizpůsobí i výpis s nemovitostmi na pravé straně, který udává, které nemovitosti v dané lokalitě (zobrazené na mapě) v současné době nabízíme k prodeji či pronájmu.

Pokud nemůžete na nových stránkách cokoliv najít, popř. se Vám zdají nepřehledné, kontaktujte nás na email: reality@realitygaia.cz. Rádi uvítáme návrh na změnu.